Wanneer u als vennootschap uw winst of opbrengst met aandeelhouders deelt, zult u aangifte dividendbelasting moeten indienen. Deze belasting is een voorbelasting, wat wil zeggen dat u ze als ondernemer moet inhouden en afdragen. Als ontvanger mag u deze van uw vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting aftrekken.

Dividendbelasting aangeven als ondernemer

Wanneer de opbrengst ter beschikking wordt gesteld moet u de dividendbelasting hiervan inhouden en vervolgens aan de Belastingdienst afdragen. Dit doet u via het formulier van aangifte en moet gebeuren binnen een maand na het bekendmaken van het dividend. Let op, dus niet een maand na het uitkeren van deze dividend.

Draagt u de belasting te laat af, kunt u een boete krijgen evenals een naheffingsaanslag. Deze naheffing kan echter niet meer worden doorgevoerd als u al inkomsten- of vennootschapsbelasting hebt betaald.

Wanneer moet u geen dividendbelasting inhouden?

Er zijn enkele gevallen waarbij u geen rekening moet houden met de aangifte dividendbelasting. Wij hebben ze even voor u opgesomd:

  • Bij uitkering van meegekocht dividend.
  • Als zowel de uitkerende als ontvangende vennootschap tot eenzelfde eenheid behoren.
  • Wanneer leden van een EESV een toepasbare deelnemingsvrijstelling hebben.
  • Erkende groenfondsen.
  • Uitgekeerde dividenden aan aandeelhouders met minimum 5% belang in EU-landen.
  • Inkoop van aandelen voor nakoming van optieverplichting voor werknemers van eigen vennootschap.
  • Als de ontvangende vennootschap een deelnemingsvrijstelling heeft en de uiteindelijke gerechtigde is.

Om u door dit doolhof van belastingen en vrijstellingen te gidsen staan we bij Administratiekantoor de Beer voor u klaar. Ook met de aangifte dividendbelasting kunnen we u van dienst zijn.