Als u alle bedrijfsinformatie graag gestructureerd wil zien, dan zijn tussentijdse rapportages heel belangrijk. Deze info kunt u gebruiken om uw onderneming gericht en actief bij te sturen. Externen zoals leveranciers hebben ook steeds meer nood aan deze rapporten.

Alles wat u over tussentijdse rapportages moet weten

Deze verslagen kunt u op kwartaal- of maandbasis opstellen. Ze zijn een aanvulling van uw jaarrekening om een sluitend geheel te vormen. Met deze overzichten blijft u op de hoogte hoe uw bedrijf presteert en voorkomt u onaangename verrassingen.

In veel gevallen is het mogelijk om deze tussentijdse rapportages na een maand al in te kijken waardoor u kort op de bal kunt spelen. Voor deze bondige rapporten volstaat het meestal om alleen kerngetallen weer te geven. Met een debiteurenstand kunt u bijvoorbeeld sneller op laatbetalers inspelen.

Een andere belangrijke statistiek is uw liquiditeitspositie. Zo ziet u tijdig in wanneer u extra liquiditeit nodig hebt om uw bedrijf gaande te houden.

Schakel een adviseur in

Het inroepen van deskundige hulp zoals we die bij Administratiekantoor de Beer aanbieden, geeft u objectieve inzichten in uw onderneming. Wij kunnen samen met u deze tussentijdse rapportages inkijken om er correcte conclusies uit te trekken.

Ook kunnen we u bijsturen met de opbouw, periodiciteit en inrichting van deze overzichten. Of we kunnen ze voor u opstellen en u op de hoogte houden, zodat u zich meer op uw diensten kunt richten. Samen analyseren we uw cijfers en kijken we waar u kunt verbeteren als constant groeiend bedrijf.