Ondernemers met een bv of nv zijn verplicht om voor hun bedrijf een aangifte van vennootschapsbelasting te doen. Dit gebeurt na afloop van een boekjaar en wordt berekend op uw belastbaar bedrag. Ook wordt deze belasting vpb genoemd.

De vennootschapsbelasting

Om uw vpb te berekenen neemt u uw winst van het boekjaar en trekt u hier de verrekenbare verliezen van af. Tal van regelingen zijn van toepassing bij het berekenen van uw belastbaar bedrag.

Let er op dat uw boekjaar niet noodzakelijk gelijk is aan het kalenderjaar. In de meeste gevallen is dit wel zo, maar dus niet altijd. Zolang het boekjaar gelijk is aan de statuten van de vennootschap, is dit toepasbaar op de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze belasting komt in de plaats van de inkomstenbelasting voor een bv of nv. Zo heeft u ook aftrekposten voor uw vennootschapsbelasting. U kunt bijvoorbeeld bepaalde investeringen afschrijven of verliezen verrekenen. En innovatieve bedrijven komen in aanmerking voor vermindering van vennootschapsbelasting.

Ook zijn er drie vormen van investeringsaftrek om gebruik van te maken; deze zijn:

  • KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)
  • MIA (Milieu-investeringsaftrek)
  • EIA (Energie-investeringsaftrek)

Hoe doe ik aangifte van vennootschapsbelasting?

Er zijn drie manieren om uw aangifte vennootschapsbelasting te volbrengen.

  • Door in te loggen als ondernemer bij de Belastingdienst
  • Via speciale software
  • Met hulp van een fiscaal dienstverlener

Omdat het een hele administratie is, schakelen veel ondernemers een professional in om hierbij te helpen. Zo staat Administratiekantoor de Beer bijvoorbeeld voor u klaar om uw aangifte vpb te verzorgen. Daar boven op maken wij uw jaarrekening.