Sommige ondernemers moeten verplicht een jaarrekening opstellen. Bent u een van deze ondernemers of wil u dit graag te weten komen; wij helpen u verder. Een jaarrekening is een soort financieel eindverslag om aan te tonen wat u tijdens het boekjaar zakelijk verricht hebt.

Welke rechtsvormen moeten een jaarrekening opstellen?

Als u als ondernemer een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid heeft, dan bent u verplicht om een jaarrekening op te stellen. Ter illustratie hebben we even de vijf voornaamste toepasselijke rechtsvormen opgesomd:

  • NV
  • Stichting
  • BV
  • Coöperatie
  • Vereniging

Wanneer u als zzp’er of freelance ondernemer een eenmanszaak heeft, hoeft u geen jaarrekening op te stellen. Toch moet u een balans opstellen van uw winst- en verliesrekening. Maar het kan ook zijn dat u een van de bovenstaande rechtsvormen heeft, dan moet het wel.

Onontbeerlijke data

Een jaarrekening kan opgedeeld worden in drie delen; de balans, een uitgebreide winst- en verliesrekening en een toelichting. Zo heeft u een momentopname van uw financiële status, een overzicht van inkomsten en uitgaven en een verduidelijking van de manier waarop deze balans is opgesteld.

 

Onafhankelijk of u een eenmanszaak of een van de andere rechtsvormen heeft, veel ondernemers besteden hun boekhouding uit. Ze voelen zich zelf niet comfortabel in deze wereld vol dynamische regels en richten zich, net als u, liever op de groei van het bedrijf.

Administratiekantoor de Beer neemt graag deze taak van u over. Wij zijn bedreven in het opstellen van deze ingewikkelde jaarrekeningen en kunnen u ook met tal van andere zaken van dienst zijn.